2012 16° TOUR COLLINE - 29° TROFEO ARNO ITALY AMMESSA
2012 16° TOUR COLLINE - 21° TROFEO FIGLINE ITALY AMMESSA
2012 16° TOUR COLLINE - 10° TROFEO CHIANTI ITALY AMMESSA
2012 2° SALON NOVI SAD 2012 SERBIA AMMESSA
2012 DANUBE EXHIBITION 2012 SERBIA AMMESSA
2012 ART PHOTO 2012 - NEGOTIN SERBIA AMMESSA
2012 ART PHOTO 2012 - BOR SERBIA AMMESSA
2012 ART PHOTO 2012 - ZAJECAR SERBIA AMMESSA
2012 CITY LIFE 2012 SERBIA AMMESSA
2012 SALON SMEDEREVO 2012 SERBIA FSS Silver Medal
2012 36° CHILD 2012 SERBIA AMMESSA
2012 4° FINLAND CIRCUIT - 4° VANTAA SALON FINLAND AMMESSA
2012 4° FINLAND CIRCUIT - 1° RAUMA SALON FINLAND AMMESSA
2012 4° FINLAND CIRCUIT - 3° IMAGINATION SALON FINLAND AMMESSA
2012 3° MAN AND WORK SERBIA AMMESSA
2012 ISO 2012 BELGIUM AMMESSA
2012 CIRCUIT TOURISM 2012 - ZAJECAR SERBIA AMMESSA
2012 CIRCUIT TOURISM 2012 - KNJAZEVAC SERBIA AMMESSA
2012 BEAUTY OF FACE AND BODY SERBIA AMMESSA